ثبت درخواست استخدام در گروه سرمایه گذاری استحکام

با سلام خدمت شما؛

قبل از پر کردن فرم، در صورتی که با نوع فعالیت این مجموعه آشنا نیستید، می توانید در صفحه اصلی سایت به آدرس stehkamgroup.ir با نوع و شاخه کاری این مجموعه آشنا شوید.

توجه بفرمایید که تکمیل این فرم، به منزله بکارگیری قطعی شما در گروه سرمایه گذاری استحکام نخواهد بود.

در صورت تایید اولیه شما، جهت مصاحبه حضوری با شما تماس می گیریم.​