تئاتر طنز کاربفک

خرید بلیت:
www.ubelit.com

|

درباره تئاتر

نویسنده: عباس اقتداری
کارگردان: عظیم سبزقبا
بازیگران:
عظیم سبزقبا
علی خاجونی
حمید کوتیانی
رضا قبیتی
فاطمه آرش
مینا کوتیانی
عوامل گروه موسیقی ماهور
سرپرست گروه: مهران نیک منش
تار: امیر نقره چی
تنبک: رامین نیک منش
دف نوازان: هستی شمشیرگر زاده و سارا پزشکی
مدیر و منشی صحنه: شیوا حسن زاده
عکاس: مهشید قره گوزلو
نورپرداز: علی کشاورز
روابط عمومی: رضا امیدی فرد
مسئول گیشه: محمد زغیبی قناد
مدیر تداراکات: حسن بهروزفر

‎مسئولین سالن:
‎مهران شاکریان
‎مهدی قپانچی
‎جواد وکیلی

سالن : مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول